Hva vi gjør

InXight utvikler og leverer disruptive programvareløsninger til forretningsmarkedet. I 2021 kjøpte InXight selskapet Strategy Orchestrator AS, og begge selskapene ble en del av Orbify.AI-gruppen. Selskapet har kunder både i det private næringsliv og  offentlig sektor.

Du finner oss på Fornebu og i Sandefjord.

 

Les mer om Orbify her

Server-amico

Vi løser følgende problemer

Manuelle prosesser

Manuelle og utdaterte systemer, begrenset operasjonell innsikt og manglende automatisering hindrer de fleste bedrifter i å jobbe effektivt.

Urealisert innovasjon

Det å unnlate å operasjonalisere innovasjon er til hinder for vekst og verdiskaping.

Manglende innsikt

Mangel på kundeinnsikt og innovasjon hindrer automatisering av viktige prosesser og kundeoperasjoner og begrenser innovasjon.

Slik gjør vi det

Vi tilbyr smarte og intuitive SaaS-løsninger (Software-as-a-Service eller programvare som en tjeneste) for operasjonell innsikt, innovasjon og automatisering av arbeidsprosesser. Dermed forenkler og forbedrer vi prosesser som er kritiske for effektivitet, konkurransedyktighet og vekst.

Vi gjør det mulig for kundene våre å

  • Skaffe innsikt om driften
  • Strømlinjeforme og automatisere driften for større effektivitet
  • Automatisere de viktigste manuelle prosessene, for å redusere kostnader
  • Operasjonalisere kontinuerlig innovasjon for å være konkurransedyktig og generere nye inntektsstrømmer

Hva er fordelene?

  • Økt vekst, konkurransedyktighet og aksjonærverdi
  • Reduserte kostnader og økt ressurseffektivitet
  • Økt bærekraft, omdømme og raskere fornyelse av produktporteføljen
  • Økt evne til å tiltrekke talenter, kunder, partnere og ny kapital
  • Enklere styring og overholdelse av regler, forskrifter og lover