Hvordan står det til med innovasjon i din organisasjon?

Indeksen for Innovasjonskvalitet er utviklet i samarbeid med Open Innovation Lab of Norway og støtter ISO-standarden for Innovasjon 56002. Indeksen måler viktige områder i selskapet på:

  • Innovasjonmodenhet
  • Innovasjonskultur
  • Innovasjonsstruktur
  • Innovasjonsaktivitet
  • Portefølje
  • Synlighet
  • Kundeperspektiv

Indeksen for Innovasjonskvalitet viser deg hvordan det
står til med innovasjonsarbeidet i selskapet, og vil hjelpe din organisasjon med å se hvor dere kan gjøre forbedringer.

Group 1000002252
image 16
Spiderdiagrammet viser et eksempel på resultat fra Indeksen for Innovasjonskvalitet

Hvordan fungerer det?

1.
Undersøkelsen passer for selskaper med ansatte på over 100 personer

2.
Ta undersøkelsen.
Vi anbefaler at minst 2 personer i organisasjonen tar undersøkelsen.
Dine besvarelser behandles helt
konfidensielt.

3.
Du vil få ettersendt rapporten, og våre rådgivere vil ta kontakt og går igjennom rapporten med deg.

Tjenesten er levert av