Virksomhetsstyring - Orchestrator

Orchestrator er en smart, skybasert programvareplattform, utviklet av det norske firmaet Strategy Orchestrator AS. I 2021 ble Strategy Orchestrator kjøpt av InXight, et selskap i Orbify.ai-gruppen. Løsningen blir brukt av private selskaper og organisasjoner i Norge og internasjonalt.

Innovation-amico

Hvorfor bør du bry deg om Orchestrator?

I dag må alle organisasjoner planlegge og gjennomføre strategi-, krisehåndterings-, innovasjons- og etterlevelses-prosesser ofte.

Utfordringen er at 70% av disse prosessene ikke når målene sine fordi de mangler effektive digitale verktøy. Det er her Orchestrator kommer inn. Orchestrator er enkelt å bruke og sikrer vellykket gjennomføring, at man holder riktig person ansvarlig, sikrer innsikt og bidrar til engasjement fra medarbeiderne.

Orchestrator brukes i bedriftsledelse til å styre og gjennomføre strategiske prosesser, til innovasjon og innen etterlevelse av lovverk (compliance). Det inkluderer alt du trenger i en kostnadseffektiv og modulær plattform.

Plattformen har tre separate moduler, strategiske prosesser, innovasjon og etterlevelse av lovverk (compliance). Som kunde kan du velge de modulene du trenger, og du betaler bare for det du bruker.

Social strategy-cuate

Fordeler med plattformen:

Kraftig, enkel og intuitiv

SaaS - kom i gang raskt og uten problemer

Gir innsikt og transparens i organisasjonen

Bidrar til engasjement

Klare ansvarsområder - enkelt å delegere og styre

Sikrer ledelseskontroll

Strategy Orchestrator
 • Endringsledelse
 • OKR
 • Balansert målstyring
 • Forretningsprosjekter
 • Styring på nøkkelindikatorer (KPIer)

Innovation Orchestrator
 • I tråd med ISO 56002-standarden
 • S - Smart
 • M - Målbart
 • A - Aktivitetsbasert
 • R - Ressursoptimalisert
 • T - Teamorientert

Compliance Orchestrator
 • GDPR
 • Risikostyring
 • Implementering av retningslinjer
 • Sikkerhet- ISO 27001
 • Personvern