Virksomhetsstyring - Orchestrator

Orchestrator er en smart, skybasert programvareplattform, utviklet av det norske firmaet Strategy Orchestrator AS. I 2021 ble Strategy Orchestrator kjøpt av InXight, et selskap i Orbify.ai-gruppen. Plattformen består av flere produkter, som blir brukt av private selskaper og organisasjoner i Norge og internasjonalt.

I dag må alle organisasjoner planlegge og gjennomføre strategi-, krisehåndterings-, innovasjons- og etterlevelses-prosesser ofte, noe våre produkter og vår plattform hjelper dem å adressere.

Innovation-amico

Hvorfor bør du bry deg om våre Orchestrator-produkter?

I dag må alle organisasjoner planlegge og gjennomføre strategi-, krisehåndterings-, innovasjons- og etterlevelses-prosesser ofte.

Utfordringen er at 70% av disse prosessene ikke når målene sine fordi de mangler effektive digitale verktøy. Det er her Orchestrator-produktene kommer inn. Produktene er enkle å bruke og sikrer vellykket gjennomføring, at man holder riktig person ansvarlig, sikrer innsikt og bidrar til engasjement fra medarbeiderne.

Orchestrator-produktene brukes i bedriftsledelse til å styre og gjennomføre strategiske prosesser, til innovasjon og innen etterlevelse av lovverk (compliance). Produktene leveres fra en kostnadseffektiv og modulær skybasert plattform.

Plattformen har i dag tre separate moduler, strategiske prosesser, innovasjon og etterlevelse av lovverk (compliance). Som kunde kan du velge den eller de modulene du trenger, og du betaler bare for det du bruker.

Social strategy-cuate

Fordeler med plattformen:

Kraftfull, enkel og intuitiv - rask å komme i gang med

Skalerbar, konfigurerbar, rollestyrt og sikker

Skybasert tjeneste med SSO og enkel integrasjon med viktige forretningssystemer

Gir innsikt og transparens i organisasjonen og bidrar til engasjement

Sikrer ansvarlighet og gjennomføring - enkelt å delegere og styre

Sikrer ledelseskontroll og innsikt - all dokumentasjon på ett sted

Strategy Orchestrator
 • Strategigjennomføring
 • Endringsledelse
 • Forretningsprosjekter
 • Styring på nøkkelindikatorer (KPIer)
 • Tilleggsopsjon: Risikohåndtering

Innovation Orchestrator
 • Utviklet i tråd med ISO 56002-standarden
 • Innovasjonsstyring/oppfølging
 • Innovasjonsmåling
 • Søknader og dokumentasjon
 • Teamorientert

Compliance Orchestrator
 • Personvern/GDPR
 • Datasikkerhet
 • HMS / Fysisk sikkerhet
 • Bedriftsregler / Policies
 • ISO standarder