Dobbelt vesentlighetsanalyse (krav i CSRD direktivet)

Hva menes med dobbelt vesentlighet?

Man må se på bærekraftspåvirkning fra to sider:

1. Hvordan selskapet påvirker omverdenen (inside-out):

  • Påvirkning på mennesker og miljø
  • Positivt og negativt
  • Faktisk og potensielt

 

Hvordan omverdenen påvirker selskapet (outside-in)

  • Finansielle risikoer og muligheter
esg2