austin-distel-jpHw8ndwJ_Q-unsplash 1 (3)

Konsulentbistand

Endringer skjer raskt og vi ønsker at din bedrift lykkes. Vi gir deg rådgivning som effektiviserer styring av virksomheten din. Vi kan hjelpe deg med råd for hvordan du raskt kan komme i gang med implementering av nye digitale verktøy for bedre styring, samt implementering av endringsprosesser i selskapet. Våre rådgivere har mangeårig kunnskap og spisskompetanse innen mål og KPI styring, implementering av strategiske initiativer og endringsprosesser, samt tung erfaring innen digitalisering av forretningsprosesser.

 

Spisskompetanse: KPI-er og målstyring, endringsledelse, strategi- og endringsprosesser, implementering av digitale verktøy

Implementering av digitale verktøy

Å komme i gang med nye verktøy kan være krevende. Utfordringene kan ligge i bruken av nye hjelpemidler, men vel så ofte handler det om å se seg selv og egen virksomhet i forhold til den situasjonen nye verktøy skal brukes på.

For å lette prosessen med å komme i gang tilbyr inXight nye kunder bistand fra erfarne rådgivere. Våre rådgivere kan bistå i det konkrete arbeidet med å ta i bruk løsningene og med å etablere et best mulig utgangspunkt for å kunne nyttiggjøre potensialet. Viktige elementer i dette kan være å gjenkjenne endringsbehov tidlig for så definere endringsmål, nødvendige tiltak og KPI-er for målstyring.

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash 1
christian-buehner-DItYlc26zVI-unsplash 1

Endringsledelse for å lykkes med endringsprosesser

Endringsprosesser er ofte svært krevende for mange bedrifter, og mange mislykkes på veien. Bedrifter setter i gang endringsprosesser for å nå nye mål eller for å løse et problem, men møter ofte utfordringer når det skal implementeres i organisasjonen. Grunnene er ofte at de ikke får med seg enkeltindividene i endringene, være seg om det er prosesser eller verktøy som skal implementeres. Problemene oppstår når det er lite involvering og forankring hos ansatte i organisasjonen, kultur og verdier ikke ivaretas eller at det skorter på kommunikasjon. 

InXights rådgivere kan bistå med endringsvisjoner- og strategier, og utarbeide og implementere kommunikasjonsplaner for å sikre at endringsbehovet blir akseptert og forstått i egen organisasjon. Slik kan alle involverte ressurser bidra til at endringsmålene nås og virksomheten bevarer sin konkurransekraft.

Målstyring og KPI-er

Med utgangspunkt i bedriftens visjon, misjon, strategier og perspektiver fra kunder, marked, konkurransesituasjonen etc. kan vi sammen med kunden definere KPI-er og parametre for måling.

For å få oversikt og kontroll i hvordan strategiene omsettes i praksis, og hvordan dette etterleves i organisasjonen kan vi legge til rette for strukturert oppfølging og rapportering, med fokus på de rette dataene. Grunnlaget for dette arbeidet vil skape flere vellykkede initiativer i organisasjonen, forbedre beslutningsgrunnlag for ledelsen, og bidra til større engasjement hos ansatte.

lukas-blazek-mcSDtbWXUZU-unsplash 1