Ta klokere beslutninger

 

Strategy Orchestrator gir din bedrift full innsikt i - og kontroll på - den viktigste informasjonen i selskapet så du kan ta klokere beslutninger. Tjenesten gir innsikt i kontinuerlig oppdaterte data og status på tvers av alle avdelinger, forretningsenheter og team, ned til individuelt nivå.

 

Group 50 (1)

Norskutviklet - SaaS - sikkert - enkelt å bruke - raskt å komme i gang

Full kontroll og oversikt

Group 41 (4)

Transparens på alle nivåer

 • Strategi og endringsprosesser
 • Mål, KPI-er, tiltak og risikoer
 • Transparens på alle nivåer

God beslutningsstøtte

 • Planlegg realistisk med riktig informasjon 
 • Planlegg smartere med prediksjon
 • Oppdag avvik – «her går det ikke etter planen»
 • Skap høyere motivasjon og engasjement

Vi integrerer med alle bedriftens datakilder og favorittverktøy

Group 8 (2)

Total innsikt

Group 1000002246

Oppnå bedriftens mål

 • Effektiv gjennomføring av planer, strategier og tiltak
 • Rask reaksjon på endringer og oppdatert innsikt, endringsprosesser, strakstiltak
 • Mål aktiviteter, prosjekter, ressursbruk - bli bedre
 • Kjør frekvent risikoanalyse og sett inn riktige tiltak
391px-Quotation_Marks 3

Arbeidsdagen endret seg til det bedre da Avinor byttet ut regnearkene. Den viktigste effekten av å implementere Strategy Orchestrator er økt transparens - på tvers av avdelinger og organisatoriske nivåer. Vi har fått bedre innsikt i strategien vår, og også i evalueringen av vår egen fremdrift mot målene våre, samt bakgrunnen for disse evalueringene. Dette innebærer at Strategy Orchestrator gir oss bedre kontroll og mer effektive prosesser for endringsledelse og strategi.

 

Kristine Rud
Avdeling for strategisk virksomhetsstyring i Avinor

Vi løste Avinors problemer

Group 74 (1)