flere vellykkede innovasjoner

Innovation Orchestrator kvalifiserer, måler, kommuniserer og styrer innovasjonsprosjektene og samler all dokumentasjon på ett sted.

Group 43 (1)
Group 21 (1)

Innovation Orchestrator er utviklet i samarbeid med Open Innovation Lab Norway og støtter ISO-standarden for Innovasjon 56002

Tidsbesparende og full oversikt

Group 53 (3)
  • Gir ledelse og medarbeidere kritisk innsikt og ledelsesinformasjon, samt kontroll og oversikt over prosjektene
  • Samler all dokumentasjon på ett sted
  • Enkelt og intuitivt verktøy til bruk i kommunikasjon om innovasjoner i selskapet

Vi integrerer med alle bedriftens datakilder og favorittverktøy

Group 8 (2)

Kvalifiserer og måler

Group 57 (1)

Riktige metoder, god kvalifisering og effektiv styring og oppfølging av innovasjonsprosjekter er viktig for å innovere raskere og bedre. Muligheten til å kunne se hvilke prosjekter som kommer til å bli vellykket og hvilke som bør avsluttes tidlig vil spare selskaper for store kostnader, samt øke Return on Innovation Investment betraktelig. Innovation Orchestrator er:

  • Et effektivt verktøy for måling, styring og prioritering av enkeltprosjekter og portefølje 
  • Raskt å komme i gang med og kan enkelt integreres mot andre løsninger
391px-Quotation_Marks 3

Vi har hittil ingen konkrete målinger på våre innovasjonsprosjekter, og hvilke gevinster innovasjonsprosjektene har gitt oss. Dette gjør at vi ofte må bruke mye tid internt på å forsvare investeringer i innovasjonsprosjektene, det skaper demotiverte team og en følelse av at innovasjon ikke er viktig for selskapet – selv om ledelsen ofte utrykker at dette er viktig.

Anitas problem

stephanie-liverani-Zz5LQe-VSMY-unsplash 1 (1)