Vi bidrar til effektivitet og vekst gjennom smart teknologi.

 

InXight utvikler og leverer disruptive programvareløsninger.

Vår skybaserte plattform for virksomhetsstyring bidrar til operasjonell innsikt, automatisering og støtte for innovasjon.

Vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å sikre suksessfull gjennomføring av viktige forretningsprosesser.

InXight har både private selskaper og offentlige organisasjoner som kunder, og er et heleid datterselskap av Orbify.AI. 

Maxifier-data_analysis_animated.svg
Maxifier-data_analysis_animated.svg