Vi hjelper selskaper å vokse og bli mer bærekraftige
gjennom rask omstilling og høy innovasjonskraft

Utnytt innovasjonskraften til å skape bærekraftig vekst

Vår visjon er å hjelpe dyktige virksomheter slik at de lykkes med sine innovasjons- og bærekraftsinitiativer.

Vår løsning gir deg datadrevet innsikt som bidrar til å øke effekten av innovasjonsinnsatsen, skape ny bærekraftig vekst raskere og styrke omdømmet til din virksomhet.

 

InXight – for virksomheter som ønsker å gripe morgendagens muligheter i dag!

Våre løsninger

Løsningene våre gir en 360-graders oversikt over bedriftens innovasjon og ESG-prestasjoner, strategiske endringsprosesser, og tilbyr verdifull innsikt for å drive bærekraftig vekst.

Med sine brukervennlige funksjoner, tilpassede dashboards, sanntidsdata og analyser, er plattformen vår den ideelle løsningen for organisasjoner som ønsker å lykkes med både endringsprosesser, innovasjon og ESG.

Group 1000002275 (1)
Group 43

Innovation Orchestrator

Innovation Orchestrator er en løsning som er utviklet for å gi full innsikt i alle innovasjonsprosjektene og ideer fra organisasjonen. Her kan ledelsen få total innsikt i pågående innovasjonsprosjekter og følge dem opp på en enkel måte. Ansatte har et arbeidsverktøy som er spesielt tilpasset for innovasjonsprosjekter, og som støtter internasjonale standarder.

Les mer om Innovation Orchestrator her

 

ESG Orchestrator

ESG-Orchestrator gir bedriften en enkel og effektiv måte å håndtere ESG-initiativer og rapportering på.

I løsningen kan bedriften identifisere og analysere ESG-relaterte risikoer over tid, samt samle risikoreduserende tiltak og dokumentere etablerte barrierer.

Det er enkelt å integrere ESG-kriterier i beslutningsprosessen for å sikre at selskapets investeringer og prosjekter i tråd med bærekraftsmål.

Group 1000002285

Strategy Ochestrator

Group 1000002249

Fra strategier og store endringsprosesser til mindre tiltak på tvers av organisasjonen, alt samlet på ett sted for full oversikt og kontroll.

Med oppdaterte data har ledergruppen, avdelinger og teamene til enhver tid full innsikt i prosessene som pågår i organisasjonen, slik at man raskt kan ta de rette beslutningene i selskapet - smart, enkelt og effektivt.

Strategy Orchestrator hjelper våre kunder å styre smartere og nå sine mål gjennom datadrevet og effektiv gjennomføring av strategi og endringsprosesser.

Les mer om Strategy Orchestrator her

391px-Quotation_Marks 3

Vi er en stor organisasjon og det er mange pågående initiativer og prosesser i selskapet. Vi har behov for å samlet alle disse initiativene på ett sted, slik at prosjekteiere, ledelsen, styringsgrupper, team-medlemmer og ikke minst ansatte i organisasjonen kan få overblikk over alle initiativene i selskapet. Spesielt er dette viktig for prosjekter som er gjensidig avhengige av hverandre for å få til leveransene.

Vi løser dine problemer

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash (1) 1

Vi integrerer med alle bedriftens datakilder og favorittverktøy

Group 8 (2)