En bedre måte å styre organisasjonen på

Styr organisasjonen din smartere med InXights programvare. Løsningene i InXights Orchestrator-plattform viser relevant og oppdatert informasjon på tvers av organisasjonen til enhver tid. Slik kan din organisasjon - på alle nivåer - ta de riktige beslutningene og iverksette nødvendige tiltak umiddelbart.

Utviklet med innsikt og best practices fra kunder, eksperter, målstyringsmetoder og Open Innovation Lab Norway.

Strategy Ochestrator

Group 1000002249

Fra strategier og store endringsprosesser til mindre tiltak på tvers av organisasjonen, alt samlet på ett sted for full oversikt og kontroll.

Med oppdaterte data har ledergruppen, avdelinger og teamene til enhver tid full innsikt i prosessene som pågår i organisasjonen, slik at man raskt kan ta de rette beslutningene i selskapet - smart, enkelt og effektivt.

Strategy Orchestrator hjelper våre kunder å styre smartere og nå sine mål gjennom datadrevet og effektiv gjennomføring av strategi og endringsprosesser.

Les mer om Strategy Orchestrator her

391px-Quotation_Marks 3

Vi er en stor organisasjon og det er mange pågående initiativer og prosesser i selskapet. Vi har behov for å samlet alle disse initiativene på ett sted, slik at prosjekteiere, ledelsen, styringsgrupper, team-medlemmer og ikke minst ansatte i organisasjonen kan få overblikk over alle initiativene i selskapet. Spesielt er dette viktig for prosjekter som er gjensidig avhengige av hverandre for å få til leveransene.

Vi løser dine problemer

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash (1) 1

Vi integrerer med alle bedriftens datakilder og favorittverktøy

Group 8 (2)

Innovation Orchestrator

Group 43

Innovation Orchestrator er en løsning som er utviklet for å gi full innsikt i alle innovasjonsprosjektene og ideer fra organisasjonen. Her kan ledelsen få total innsikt i pågående innovasjonsprosjekter og følge dem opp på en enkel måte. Ansatte har et arbeidsverktøy som er spesielt tilpasset for innovasjonsprosjekter, og som støtter internasjonale standarder.

Les mer om Innovation Orchestrator her