Group 1000002250 (1)

Bedriftsstyring, innovasjon, sikkerhet og etterlevelse

Store organisasjoner har i dag utfordringer med å lykkes innen områdene som:

 • implementering av endringsprosesser og strategiske initiativer 
 • få til suksessfulle innovasjoner 
 • ha oversikt og kontroll på rapporteringsområder innen etterlevelse og sikkerhet

Gjennom våre norskutviklet løsninger og tjenester hjelper vi bedrifter med å styre smartere, innovere bedre og forbedre sikkerheten i selskapet. Våre løsninger er:

 • Strategy Orchestrator
 • Innovation Orchestrator
 • Compliance Orchestrator

Med lang og tung erfaring innen strategiutvikling, implementering og endringsledelse tilbyr vi i i tillegg konsulenttjenester for å sikre at våre kunder lykkes i sine endringsprosesser.

Rectangle 4365

Strategy Orchestrator

Løsningen hjelper bedrifter med forretningsledelse

 • Strategisk planlegging
 • Virksomhetsrapportering
 • KPI oppfølging
 • Analyse og innsikt
 • Risikohåndtering
Rectangle 4363

Innovation Orchestrator

Løsningen hjelper bedrifter med oversikt og innsikt i sine innovasjonsprosjekter

 • Innsikt og oversikt over innovasjon
 • Kvalifisering
 • Innovasjonsstyring
 • Innovasjonsmåling
 • Porteføljehåndtering
 • Støtter ISO 56002
Rectangle 4362

Compliance Orchestrator

En løsning for å ivareta at aktiviteter som gjennomføres i en organisasjon opptrer i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og andre bestemmelser eller interne retningslinjer.

 • Personvern/GDPR
 • Datasikkerhet
 • HMS / Fysisk sikkerhet
 • Bedriftsregler / Policies / ISO Standarder
 • Informasjonsforvaltning
Rectangle 4364

Konsulentjenester

Vi bistår med råd for hvordan din bedrift raskt kan komme i gang med implementering av nye digitale verktøy for bedre styring, samt implementering av endringsprosesser i selskapet.

 • Implementering av endringsprosesser
 • Strategiimplementering
 • Endringsledelse
 • Implementering av digitale verktøy for bedre styring, innovasjon, sikkerhet og etterlevelse