Inspirasjon

Alle
  • Alle
  • Aktuelt
  • Nyheter

Vellykkede digitaliseringsprosjekter

Noen bedrifter går i fallgruven av at de ser på et digitaliseringsprosjekt som et IT-prosjekt, de tar for lite ansvar for prosess -og organisasjonsendringene prosjektet medfører. Dette fører til svakt…

Les mer

Strategi-løsningen som alle ledere trenger

Alle bedrifter har en viss formening om hva deres strategiske mål er. Det er ofte det som har gjort selskapet til det det er, på et gitt tidspunkt. Før selskapet…

Les mer

Innovasjonskultur og -modenhet

Selv om virksomheten lykkes med å innovere, betyr ikke dette at organisasjonen har en solid og produktiv innovasjonskultur. Å utvikle en innovasjonskultur krever nøye planlagte aktiviteter og at organisasjonen er…

Les mer

Hva er innovasjonsstruktur?

En innovasjonsstruktur refererer til det organisatoriske rammeverket og prosessene som settes på plass for å støtte og styre innovasjon i en bedrift. Strukturen kan variere avhengig av størrelse og type…

Les mer

Innovasjonsstruktur med mål, strategi og tiltak

Å sette innovasjon på agendaen handler mye om ambisjonsnivå og forankring i ledelsen. Spørsmål som bør besvares på er blant annet:  Når strategien for innovasjon er lagt og tiltakene implementeres…

Les mer

Synliggjør og kommuniser innovasjon

I store organisasjoner er det vanskelig å holde oversikt over hvor det innoveres. Hvilke avdelinger jobber med hvilke type innovasjon, og i hvilke faser er disse prosjektene kommet. Løsningen Innovation…

Les mer

Kvalifisering av innovasjonsinitiativer

I store selskaper kan prosessen fra idé til godkjenning for innovasjonsprosjekter være både kompleks og lang. Noen bedrifter opererer med et innovasjonsstyre som kvalifiserer ideene før de jobbes videre med….

Les mer

Ta innovasjonspulsen i selskapet

I større organisasjoner skjer Innovasjon overalt, og det er vanskelig å holde oversikt over hvor innovasjonene skjer. Det kan være inkrementelle innovasjonsprosjekter i HR, eller nye produktinnovasjoner i produkt- og…

Les mer

Orbify.AI kjøper Manag-E Nordic

anag-E med videre vekst. – Dette oppkjøpet vil skape store synergier for InXight på kunde- og løsningssiden. Forteller daglig leder i InXight Axel Tenvik.

Les mer

Hva er virksomhetsstyring?

Alle bedrifter gjør det, men de færreste er gode og effektive. Mål, planlegging, gjennomføring Virksomhetsstyring kan enkelt defineres som det å sette mål for bedriften, planlegging av hvordan målene skal…

Les mer