Ta kontroll over ESG-Rapporteringen

ESG-Orchestrator forenkler det uoversiklige og komplekse arbeidet rundt bærekraftsinitiatitiver og ESG-rapporteringen.

Group 1000002285 (1)

Vi integrerer med alle bedriftens datakilder og favorittverktøy

Group 8 (2)

Samler, overvåker og analyserer

zbynek-burival-V4ZYJZJ3W4M-unsplash

Vår løsning gir deg muligheten til å samle inn, lagre og analysere data som er relevant for ESG-initiativer på ett sted.

Du kan enkelt overvåke og analysere bedriftens tiltak på ulike områder og rapportere ESG-tiltakene til interessenter.

Vi sørger også for at bedriften følger internasjonale standarder og beste praksis når det gjelder ESG-rapportering.

Pålitelig og sikker, norsk utviklet og støtter internasjonale standarder

Beslutningsstøtte, data og analyse og risikostyring

Concepts support to the atmospheric ecology of the world.Hand touches the global system of the Earth.
  • Risikostyring: Identifisere ESG-relaterte risikoer og muligheter i virksomheten, evaluere risikoer over tid, analysere utvikling, iverksette risikoreduserende tiltak og dokumentere etablerte barrierer. Dette blir grunnlaget for utformingen av en  bærekraftig strategi for å møte disse utfordringene.
  • Beslutningstøtte: Integrere ESG-kriterier i beslutningsprosessen, og sikre at selskapets investeringer og prosjekter er i tråd med bærekraftsmål.
  • Data og analyse: Samle og analysere data om ESG-relaterte temaer.Fremme innovasjon ved å engasjere ansatte, partnere og kunder i selskapets bærekraftstrategi og bidra til å identifisere nye bærekraftige forretningsmuligheter.
391px-Quotation_Marks 3

Jeg opplever at det kan være utfordrende å jobbe med ESG-rapportering, spesielt når det gjelder å samle inn og analysere relevant data fra ulike avdelinger og forretningsenheter. Det kan også være vanskelig å få alle interessenter, både internt og eksternt, til å forstå betydningen av ESG-rapportering og hvordan det kan påvirke vår bedrifts langsiktige suksess. Å sikre nøyaktighet og pålitelighet i rapporteringen kan også være en utfordring, da det ofte er avhengig av samarbeid og kommunikasjon på tvers av organisasjonsstrukturen.

Saras problem

Group 1000002283 (1)