Vi hjelper selskaper med å vokse og bli mer bærekraftige gjennom rask omstilling og høy innovasjonstakt

Utnytt innovasjonskraften for bærekraftig vekst

Vår visjon er å hjelpe komplekse organisasjoner med å lykkes med innovasjon- og bærekraftsinitiativer.

Vårt verktøy bygges på moderne metodeverk, samtidig som den utnytter nyeste teknologi og datadrevet innsikt for å drive bærekraftig vekst og styrke omdømme til selskapet. Løsningen gir organisasjoner mulighet til å ligge i forkant og gripe nye muligheter.

Våre løsninger

Plattformen Orchestrator gir en 360-graders oversikt over bedriftens innovasjon og ESG-prestasjoner, og tilbyr verdifull innsikt og verktøy for å drive bærekraftig vekst.

Med sine brukervennlige funksjoner, tilpassede dashboards, sanntidsdata og analyser, er plattformen vår den ideelle løsningen for organisasjoner som ønsker å lykkes med både innovasjon og ESG.

Group 50 (1)

Utviklet med innsikt og best practices fra kunder, eksperter, målstyringsmetoder og Open Innovation Lab Norway.

Strategy Ochestrator

Group 1000002249

Fra strategier og store endringsprosesser til mindre tiltak på tvers av organisasjonen, alt samlet på ett sted for full oversikt og kontroll.

Med oppdaterte data har ledergruppen, avdelinger og teamene til enhver tid full innsikt i prosessene som pågår i organisasjonen, slik at man raskt kan ta de rette beslutningene i selskapet - smart, enkelt og effektivt.

Strategy Orchestrator hjelper våre kunder å styre smartere og nå sine mål gjennom datadrevet og effektiv gjennomføring av strategi og endringsprosesser.

Les mer om Strategy Orchestrator her

391px-Quotation_Marks 3

Vi er en stor organisasjon og det er mange pågående initiativer og prosesser i selskapet. Vi har behov for å samlet alle disse initiativene på ett sted, slik at prosjekteiere, ledelsen, styringsgrupper, team-medlemmer og ikke minst ansatte i organisasjonen kan få overblikk over alle initiativene i selskapet. Spesielt er dette viktig for prosjekter som er gjensidig avhengige av hverandre for å få til leveransene.

Vi løser dine problemer

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash (1) 1

Vi integrerer med alle bedriftens datakilder og favorittverktøy

Group 8 (2)

Innovation Orchestrator

Group 43

Innovation Orchestrator er en løsning som er utviklet for å gi full innsikt i alle innovasjonsprosjektene og ideer fra organisasjonen. Her kan ledelsen få total innsikt i pågående innovasjonsprosjekter og følge dem opp på en enkel måte. Ansatte har et arbeidsverktøy som er spesielt tilpasset for innovasjonsprosjekter, og som støtter internasjonale standarder.

Les mer om Innovation Orchestrator her