Innovasjonskvalitet

Innovasjonskvalitetsindeks er en måling, som støtter ISO-standarden for Innovasjon 56002, og måler viktige områder i selskapet på:

  • Innovasjonmodenhet
  • Innovasjonskultur
  • Innovasjonsstruktur
  • Innovasjonsaktivitet
  • Portefølge
  • Synlighet
  • Kundeperspektiv

Innovasjonskvalitetsindeksen viser deg hvordan det
står til med innovasjonsarbeidet i selskapet, og vil hjelpe din organisasjoner med å se hvor dere kan gjøre forbedringer for å utnytte innovasjonspotensialet i selskapet.

 

image-16
Spiderdiagrammet viser et eksempel på et resultat fra Innovasjonskvalitetsindeksen. Du vil få ettersendt rapporten og vi går gjerne igjennom den med deg.

dfsdfsdfs

Group 21 (1)

Innovationskvalitets Index er utviklet i samarbeid med Open Innovation Lab Norway og støtter ISO-standarden for Innovasjon 56002

391px-Quotation_Marks 3

Vi har hittil ingen konkrete målinger på våre innovasjonsprosjekter, og hvilke gevinster innovasjonsprosjektene har gitt oss. Dette gjør at vi ofte må bruke mye tid internt på å forsvare investeringer i innovasjonsprosjektene, det skaper demotiverte team og en følelse av at innovasjon ikke er viktig for selskapet – selv om ledelsen ofte utrykker at dette er viktig.

Anitas problem

stephanie-liverani-Zz5LQe-VSMY-unsplash 1 (1)