Preview Cover - 3 1

flere vellykkede innovasjoner

Ønsker du at din bedrift skal lykkes med innovasjonsarbeidet?

Finn ut hvordan dere får ut innovasjonspotensialet i store organisasjoner. 

 

Eboken gir nyttige tips og verktøy for å styre, måle og jobbe smartere med innovasjonene i selskapet.

391px-Quotation_Marks 3

Vi har hittil ingen konkrete målinger på våre innovasjonsprosjekter, og hvilke gevinster innovasjonsprosjektene har gitt oss. Dette gjør at vi ofte må bruke mye tid internt på å forsvare investeringer i innovasjonsprosjektene, det skaper demotiverte team og en følelse av at innovasjon ikke er viktig for selskapet – selv om ledelsen ofte utrykker at dette er viktig.

Anitas problem

stephanie-liverani-Zz5LQe-VSMY-unsplash 1 (1)