Helhetlig risikostyring
-  gjort enkelt!

 

Få et krystallklart overblikk over risikolandskapet på tvers av hele organisasjonen - fra konsernnivå til avdelingsnivå, fra operasjonelt nivå til strategisk nivå.

InXights løsning, Strategy Orchestrator, hjelper din organisasjon med å definere, vurdere, analysere og håndtere organisasjonens risikoer på en visuell og intuitiv måte.

 

Group 1000002268
Kommunisere

Effektiv kommunikasjon

Kommuniser det totale risikobildet til ledelsen og ansatte med noen tastetrykk. Få med hele organisasjonen i risikoarbeidet. 

Forenkling

Spar tid

Forenkle risikovurderinger, rapportering og håndtering av handlingsplaner med gode visualiseringer og analyser basert på predikasjon. 

Sentralisering

Full innsikt og kontroll
Ta de rette beslutningene og vær proaktiv i risikostyringen ved å ha full oversikt over risikobildet koblet opp mot mål, strategier og tiltak i selskapet. 

Helhetlig risikostyring

Group 41 (4)

Risiko, mål og strategi - alt i ett

  • Se sammenheng mellom mellom mål, strategi, tiltak og risiko på tvers av enheter og organisasjonen
  • Synliggjør hvilken verdi risikostyringen gir og integrer risikostyringen i mål- og resultatstyringen
  • Skap transparens på alle nivåer og demokratiser kommunikasjonen om risikobildet

Norskutviklet - sikkert - enkelt å bruke - raskt å komme i gang

Strategisk -og operasjonell risikostyring

Group 1000002246

Strategisk -og operasjonell risikostyring

  • Jobb helhetlig med risikostyring fra et strategisk og operasjonelt nivå
  • Samarbeid på tvers av organisasjonen og identifiser, analyser og prioriter risikoene i selskapet enkelt
  • Oppdag avvik – «her går det ikke etter planen» 
  • Skap høyere motivasjon og engasjement om risiko-arbeidet
391px-Quotation_Marks 3

Arbeidsdagen endret seg til det bedre da Avinor byttet ut regnearkene. Den viktigste effekten av å implementere Strategy Orchestrator er økt transparens - på tvers av avdelinger og organisatoriske nivåer. Vi har fått bedre innsikt i strategien vår, og også i evalueringen av vår egen fremdrift mot målene våre, samt bakgrunnen for disse evalueringene. Dette innebærer at Strategy Orchestrator gir oss bedre kontroll og mer effektive prosesser for endringsledelse og strategi.

 

Kristine Rud
Avdeling for strategisk virksomhetsstyring i Avinor

Vi løste Avinors problemer

Group 74 (1)