E-bok cover 2

Bedre bedriftsstyring med riktig beslutningsgrunnlag

Få bedre innsikt og kontroll over virksomheten med riktig metode og verktøy

Eboken gir nyttige tips og verktøy for ledere som er opptatt av å få 360 graders innblikk i alle endringsprosesser i selskapet. 

391px-Quotation_Marks 3

Arbeidsdagen endret seg til det bedre da Avinor byttet ut regnearkene. Den viktigste effekten av å implementere Strategy Orchestrator er økt transparens - på tvers av avdelinger og organisatoriske nivåer. Vi har fått bedre innsikt i strategien vår, og også i evalueringen av vår egen fremdrift mot målene våre, samt bakgrunnen for disse evalueringene. Dette innebærer at Strategy Orchestrator gir oss bedre kontroll og mer effektive prosesser for endringsledelse og strategi.

Kristine Rud
Avdeling for strategisk virksomhetsstyring i Avinor

Group 74 (1)