Måned: januar 2023 Arkiv

Vellykkede digitaliseringsprosjekter

januar 30, 2023

Noen bedrifter går i fallgruven av at de ser på et digitaliseringsprosjekt som et IT-prosjekt, de tar for lite ansvar for prosess -og organisasjonsendringene prosjektet medfører. Dette fører til svakt eierskap fra forretningen, urealistiske forventninger og uklare målsetninger, som også er de vanligste årsakene til at digitaliseringsprosjekter mislykkes. Hva kjennetegner så et vellykket digitaliseringsprosjekt? –…

Les mer

Strategi-løsningen som alle ledere trenger

januar 25, 2023

Alle bedrifter har en viss formening om hva deres strategiske mål er. Det er ofte det som har gjort selskapet til det det er, på et gitt tidspunkt. Før selskapet i det hele tatt er stiftet, brukes mye tid på å lage en strategi for hvordan man skal erobre kundene. Men etter hvert som selskapet…

Les mer

Innovasjonskultur og -modenhet

januar 18, 2023

Selv om virksomheten lykkes med å innovere, betyr ikke dette at organisasjonen har en solid og produktiv innovasjonskultur. Å utvikle en innovasjonskultur krever nøye planlagte aktiviteter og at organisasjonen er med på reisen, samt en ledelse som er tålmodig. Kultur bygges ikke over natten. Tiltak som bidrar til å bygge  innovasjonskultur inkluderer blant annet:  Generelt…

Les mer

Hva er innovasjonsstruktur?

januar 12, 2023

En innovasjonsstruktur refererer til det organisatoriske rammeverket og prosessene som settes på plass for å støtte og styre innovasjon i en bedrift. Strukturen kan variere avhengig av størrelse og type organisasjon, men inkluderer vanligvis følgende elementer: Innovasjonsstrategi: En klar og veldefinert strategi som er i tråd med selskapets overordnede mål og målsettinger, og som skisserer…

Les mer

Innovasjonsstruktur med mål, strategi og tiltak

januar 5, 2023

Å sette innovasjon på agendaen handler mye om ambisjonsnivå og forankring i ledelsen. Spørsmål som bør besvares på er blant annet:  Når strategien for innovasjon er lagt og tiltakene implementeres er det viktig å følge tiltakene underveis; og måle arbeidet på flere områder. Slik kan selskapet kontinuerlig gjøre forbedringer, og samtidig skape momentum for innovasjon…

Les mer