Innovasjonsstruktur med mål, strategi og tiltak

Å sette innovasjon på agendaen handler mye om ambisjonsnivå og forankring i ledelsen. Spørsmål som bør besvares på er blant annet: 

  • Hvordan definerer dere innovasjon i virksomheten? Er det kun kunderelaterte innovasjoner, eller ses endringer i interne prosesser, utvikling av nye verktøy for å bedre arbeidsprosesser eller nye rekrutteringer etc. som innovasjon? 
  • Hva er ambisjonsnivået selskapet har for innovasjon? Relevante diskusjoner bør omfatte tidsperspektiv, kortsiktig ifht langsiktig  budsjett, ressurser, organisering, kompetanseutvikling, kulturendringer etc. 
  • Mål, strategi og tiltak spesifikt for innovasjon må forankres i ledelsen, og ha dedikerte eiere med tilhørende målbare KPIer og oppfølging. 

Når strategien for innovasjon er lagt og tiltakene implementeres er det viktig å følge tiltakene underveis; og måle arbeidet på flere områder. Slik kan selskapet kontinuerlig gjøre forbedringer, og samtidig skape momentum for innovasjon i virksomheten .

Relevante artikler:

Hva er innovasjonsstruktur?

Del på sosiale medier