Innovasjonskultur og -modenhet

Selv om virksomheten lykkes med å innovere, betyr ikke dette at organisasjonen har en solid og produktiv innovasjonskultur. Å utvikle en innovasjonskultur krever nøye planlagte aktiviteter og at organisasjonen er med på reisen, samt en ledelse som er tålmodig. Kultur bygges ikke over natten.

Tiltak som bidrar til å bygge  innovasjonskultur inkluderer blant annet: 

  • Tilby ressurser og støtte: Kompetanseheving hos ledere og ansatte om hva det betyr å jobbe innovasjonsdrevet – og hvilke verdier det vil gi foretaket – er viktig, og det krever ressurser.
  • Frigi tid: Innovasjon kan kreve mye ressurser og tid. Dedikerte ressurser og frigjøring av tid kan være nødvendig. For å tydeliggjøre virksomhetens ambisjoner bør det vurderes å sette egne KPI-er for innovasjonsrelaterte oppgaver. 
  • Skap et risikovillig miljø: Ved å oppmuntre ansatte til å ta kalkulerte risikoer og tillate dem å eksperimentere og prøve nye ting. 
  • Oppmuntre til transparens og samarbeid: Ved å skape et åpent og transparent miljø der ansatte føler seg komfortable med å dele ideer og samarbeide med andre, kan man fremme kreativitet og innovasjon. 
  • Oppmuntre til mangfold og inkludering: En mangfoldig arbeidsstokk kan bidra med nye og innovative ideer.
  • Motiver og belønn innovasjon: Ved å gjenkjenne og belønne ansatte for deres innovative ideer og bidrag, kan man oppmuntre til en positiv innovasjonskultur.

Generelt er det viktig for organisasjoner å skape et miljø som oppmuntrer og støtter innovasjon, og å tilby de ressursene og støtten som er nødvendig for at ansatte skal få jobbe mer innovasjonsdrevet i organisasjonen. Ledelsen vil være de viktigste ressursene for å skape en innovasjonskultur.

Del på sosiale medier