Aktuelt Arkiv

Vellykkede digitaliseringsprosjekter

28. mai 2024

Noen bedrifter går i fallgruven av at de ser på et digitaliseringsprosjekt som et IT-prosjekt, de tar for lite ansvar for prosess -og organisasjonsendringene prosjektet medfører. Dette fører til svakt eierskap fra forretningen, urealistiske forventninger og uklare målsetninger, som også er de vanligste årsakene til at digitaliseringsprosjekter mislykkes. Hva kjennetegner så et vellykket digitaliseringsprosjekt? –…

Les mer

Strategi-løsningen som alle ledere trenger

25. januar 2024

Alle bedrifter har en viss formening om hva deres strategiske mål er. Det er ofte det som har gjort selskapet til det det er, på et gitt tidspunkt. Før selskapet i det hele tatt er stiftet, brukes mye tid på å lage en strategi for hvordan man skal erobre kundene. Men etter hvert som selskapet…

Les mer

Innovasjonskultur og -modenhet

18. januar 2023

Selv om virksomheten lykkes med å innovere, betyr ikke dette at organisasjonen har en solid og produktiv innovasjonskultur. Å utvikle en innovasjonskultur krever nøye planlagte aktiviteter og at organisasjonen er med på reisen, samt en ledelse som er tålmodig. Kultur bygges ikke over natten. Tiltak som bidrar til å bygge  innovasjonskultur inkluderer blant annet:  Generelt…

Les mer

Hva er innovasjonsstruktur?

12. januar 2023

En innovasjonsstruktur refererer til det organisatoriske rammeverket og prosessene som settes på plass for å støtte og styre innovasjon i en bedrift. Strukturen kan variere avhengig av størrelse og type organisasjon, men inkluderer vanligvis følgende elementer: Innovasjonsstrategi: En klar og veldefinert strategi som er i tråd med selskapets overordnede mål og målsettinger, og som skisserer…

Les mer

Innovasjonsstruktur med mål, strategi og tiltak

5. januar 2023

Å sette innovasjon på agendaen handler mye om ambisjonsnivå og forankring i ledelsen. Spørsmål som bør besvares på er blant annet:  Når strategien for innovasjon er lagt og tiltakene implementeres er det viktig å følge tiltakene underveis; og måle arbeidet på flere områder. Slik kan selskapet kontinuerlig gjøre forbedringer, og samtidig skape momentum for innovasjon…

Les mer

Synliggjør og kommuniser innovasjon

1. desember 2022

I store organisasjoner er det vanskelig å holde oversikt over hvor det innoveres. Hvilke avdelinger jobber med hvilke type innovasjon, og i hvilke faser er disse prosjektene kommet. Løsningen Innovation Orchestrator gir full tilgang og enkel oversikt over dette. Oversikt over innovasjoner på tvers av avdelinger Innovation Orchestrator gir oversikt over hvor i virksomhetendet innoveres,…

Les mer

Kvalifisering av innovasjonsinitiativer

17. november 2022

I store selskaper kan prosessen fra idé til godkjenning for innovasjonsprosjekter være både kompleks og lang. Noen bedrifter opererer med et innovasjonsstyre som kvalifiserer ideene før de jobbes videre med. Ikke sjelden er det kun i gitte tidsrom at man kan få presentere ideen sin. Noen har ferdige maler, mens andre lager sine egne business…

Les mer

Ta innovasjonspulsen i selskapet

9. november 2022

I større organisasjoner skjer Innovasjon overalt, og det er vanskelig å holde oversikt over hvor innovasjonene skjer. Det kan være inkrementelle innovasjonsprosjekter i HR, eller nye produktinnovasjoner i produkt- og markedsavdelingene.  Vi vet at mange ansatte sitter med gode ideer. Men de vet ikke helt hvor eller hvordan de skal få disse løftet frem, vurdert…

Les mer

Orbify.AI kjøper Manag-E Nordic

12. august 2022

anag-E med videre vekst. – Dette oppkjøpet vil skape store synergier for InXight på kunde- og løsningssiden. Forteller daglig leder i InXight Axel Tenvik.

Les mer

Hva er virksomhetsstyring?

6. juli 2022

Alle bedrifter gjør det, men de færreste er gode og effektive. Mål, planlegging, gjennomføring Virksomhetsstyring kan enkelt defineres som det å sette mål for bedriften, planlegging av hvordan målene skal oppnås, og gjennomføring og oppfølging av det som skal til. Budsjettering, rapportering og læring hører derfor også med. Dette er essensielt for stort sett enhver…

Les mer