Strategi-løsningen som alle ledere trenger

Alle bedrifter har en viss formening om hva deres strategiske mål er. Det er ofte det som har gjort selskapet til det det er, på et gitt tidspunkt. Før selskapet i det hele tatt er stiftet, brukes mye tid på å lage en strategi for hvordan man skal erobre kundene. Men etter hvert som selskapet vokser, kan det være vanskelig å spre iveren etter den strategiske planen, eller til og med oppdraget og visjonen som en gang var så viktig for selskapet.

Strategy Orchestrator inkorporerer den strategiske planen i en programvare som er tilgjengelig for alle ansatte. Det lukker gapet mellom de som lager planene og de som utfører dem.


I følge Allyson Willoughby i selskapet GlassDoor.com: – Det som faktisk gir mange bedrifter høy score på medarbeidertilfredshet-undersøkelsene og en plass på listene over «beste arbeidsplass», er ofte en kultur som oppmuntrer ansatte til å si sine meninger og som oppmuntrer samarbeid – og samtidig belønner denne typen innsats. Dette er selskaper som har funnet en god måte å ta pulsen på arbeidsstokken på, og forstår hva som fungerer og hva som ikke fungerer.


Strategy Orchestrator fungerer som et verktøy for å bedre kommunikasjonen i selskapet, og bidrar til å gjøre ansatte mer engasjerte og motiverte til arbeidet sitt. Samtidig hjelper det ansatte å se både helheten i selskapet og hvordan deres egne roller henger sammen med overgripende mål. Et kommunikasjon -og styringsverktøy som alle ledere trenger, og som er bra for alle medarbeiderne.

Kontakt oss for en gjennomgang av løsningen

Del på sosiale medier