Orbify.AI bygger momentum, – kjøper opp to norske SaaS-selskaper

Orbify.AI har fullført kjøpet av Strategy Ochestrator AS og InXight AS for en ikke oppgitt sum, i en kombinasjon av kontanter og aksjer.

Om oppkjøpet:

  • Strategy Orchestrator hjelper store nasjonale og internasjonale kunder å gjennomføre prosesser innen endringsledelse på en effektiv måte.
  • InXight tilbyr kunder et SMART system for innovasjonsledelse, samt en kontaktsenterløsning basert på kunstig intelligens, – som kombinerer alle kommunikasjonskanaler i ett system.

Orbify.AI utvikler og kjøper opp programvareløsninger for arbeidsflyt. Orbify.AI fokuserer på løsninger for bedriftskunder som er data- og aktivaintensive, og selskaper som tilbyr komplementære produkter. Oppkjøpet av Strategy Orchestrator og InXight representerer det første steget på denne reisen.

Selskapet analyserer data, som de gjør om til innsikt man kan handle på. Dette blir i sin tur brukt til å automatisere operasjoner, noe som fører til økt effektivitet, nye innovasjoner og et enormt potensial for kostnadsreduksjoner og en eksponensiell vekt i avkastning på investering (ROI – return on investment).

Med de nye anskaffelsene, leverer Orbify.AI gjennom sin selskapsportefølje:

  • Kundeinnsikt og omnikanal-kundedialog
  • Innsikt til bruk i innovasjonsarbeid, måling og rapportering
  • Endringsledelse – planlegging, gjennomføring og måling av endring og strategiske initiativ

– Jeg er glad for at vi er blitt i  stand til å forene krefter både i form av dyktige mennesker og av gode løsninger, sier Axel L. Tenvik, konsernsjef i Orbify.AI. – Ambisjonene våre er høye; vi vil fortsette å levere signifikant verdi til kundene våre, og er overbevist om at vi er på rett spor. 

Del på sosiale medier