Hvordan lykkes med gjennomføring av strategi- og endringsprosesser?

Før var alt så mye enklere, også med hensyn til strategiprosesser. Ledelsen la og bestemte en strategisk plan for de neste årene, og ga arbeidsstyrken ordre om hva som skulle gjøres. 

I dag er alt mer utfordrende. Markedene og konkurransen er uoversiktlig og skiftende, den teknologiske utviklingen går ekstremt mye raskere (og vil bare fortsette å gå raskere og raskere), og endringer skjer konstant. Medarbeidere har større medbestemmelsesrett, og forventer å bli informert om interne endringer. Både interne og eksterne faktorer spiller inn, og det må tas høyde for store og hyppige justeringer underveis. Kanskje kommer det til og med en pandemi snikende, som kan ha stor innvirkning.

Hvordan sikre suksess i dag?

Mange mislykkes.

Undersøkelser av ledende konsulentselskaper peker på at 70% av strategiske prosesser rett og slett mislykkes i å nå sine mål. Årsakene som oppgis er blant annet:

  • Manuelle, arbeidskrevende prosesser
  • Mangel på struktur
  • Motstand fra ansatte; de vet ikke hva, hvorfor eller hva det betyr for dem
  • Mangel på støtte fra ledelsen i gjennomføringen
  • Manglende eierskap til prosessen – fremmedgjøring

Tydelig kommunikasjon, forankring og delaktighet er områder som i dag åpenbart er kritiske for suksess. Svært mange organisasjoner er gode til å definere mål og strategier, men sliter med selve gjennomføringen. 

  • Mange medarbeidere opplever ikke en sammenheng mellom egne arbeidsoppgaver og bedriftens mål, og har heller ikke klare ansvarsoppgaver for endringer og leveranser i strategiprosessen.
  • Oppfølging og styring krever mye tid og derav økonomiske ressurser. 
  • Ledere har ofte ikke den oversikten de ønsker og har behov for i sanntid, og effektiviteten faller.

Hvilke alternativer har jeg?

I dag finnes det heldigvis moderne, skybaserte løsninger som hjelper organisasjoner med disse oppgavene, og som rett og slett er nødvendige for god virksomhetsstyring, spesielt i middels store og større selskaper og organisasjoner. Vi leverer selv våre norskutviklede løsninger til både privat og offentlig sektor, og diskuterer daglig disse spørsmålene med våre kunder. Vi ser også hvordan smart programvare bidrar til vesentlig bedre effektivitet og suksessfull gjennomføring av viktige prosesser.

Etter å ha lært fra mange organisasjoner vi har jobbet med, er vi overbevist om at det nå er på tide for å gå bort fra regneark og presentasjoner (som i realiteten er veldig manuelle metoder), og gå over til smarte og dedikerte løsninger som er enkle å bruke, sikrer ansvarsfordeling, innsikt og medarbeiderengasjement. Ikke minst sikrer det oversikt over fremdrift og avvik, og oppdatert ledelsesinformasjon som gjør det enkelt å sette i gang nødvendige tiltak underveis.

Vi opplever en økende forståelse og interesse for viktigheten av å kunne administrere betydelige forretningsprosesser på en intuitiv og effektiv måte. Samtidig er det behov for å forbedre og forenkle beslutninger, gjennom å ha god og oppdatert datainnsikt. Strukturert håndtering og gjennomføring av endringer som en del av strategiplaner har også vist seg helt nødvendig i dag, noe bl.a. den pågående pandemien har understreket de siste to årene.

Del på sosiale medier