Avvikshåndtering er viktig for virksomhetsstyringen

Avvikshåndtering brukes i mange forskjellige sammenhenger, for eksempel i kvalitetsarbeid, HMS, revisjon og internkontroll. Helt generelt kan avvik være at et tiltak ikke ble 100% gjennomført, mens et mer spesifikt eksempel er at 5 enheter i en produksjon på 100 var defekte. 

Det er viktig å håndtere avvik, og bl.a. produksjonsbedrifter bruker dedikerte systemer eller kvalitetssystemer for dette. I slike tilfeller integreres gjerne kvalitets- og KPI-tall i vår programvare for virksomhetsstyring som en del av en bedrifts virksomhetsrapportering – noe våre kunder bruker systemet til.

Andre bruker den innebygde funksjonaliteten for avvikshåndtering i vår programvare Strategy Orchestrator. Her er det mulig å registrere forskjellige typer avvik og definere tiltak for å adressere avvikene, noe som er en viktig del av avvikshåndtering. 

Det er selvfølgelig rike muligheter for rapportering av avvik i forskjellige sammenhenger i programvaren. 

I tillegg til fordelen ved at avvikshåndtering ligger i samme system der man har mål, strategier, andre prosjekter og KPI-er, er en fordel i vår programvare at det er mulig å se på årsakssammenhenger. 

Å forstå årsakssammenhenger er vesentlig for å kunne definere riktige tiltak og unngå avvik.

Det er også verdifullt å se avvik og spesielt tiltak for å redusere avvik i sammenheng med risiko. Vår løsning inkluderer god funksjonalitet for risiko, inklusive modeller for enkel og kompleks risikoanalyse.

Ta kontakt, så viser vi deg hvordan løsningen fungerer

Del på sosiale medier