Avvikshåndtering er viktig for virksomhetsstyringen

Avvikshåndtering brukes i mange forskjellige sammenhenger, for eksempel i kvalitetsarbeid, HMS, revisjon og internkontroll. Helt generelt kan avvik være at et tiltak ikke ble 100% gjennomført, mens et mer spesifikt eksempel er at 5 enheter i en produksjon på 100 var defekte. 

Det er viktig å håndtere avvik, og bl.a. produksjonsbedrifter bruker dedikerte systemer eller kvalitetssystemer for dette. I slike tilfeller integreres gjerne kvalitets- og KPI-tall i vår programvare for virksomhetsstyring som en del av en bedrifts virksomhetsrapportering – noe våre kunder bruker systemet til.

Andre bruker den innebygde funksjonaliteten for avvikshåndtering i vår programvare Strategy Orchestrator. Her er det mulig å registrere forskjellige typer avvik og definere tiltak for å adressere avvikene, noe som er en viktig del av avvikshåndtering. 

Det er selvfølgelig rike muligheter for rapportering av avvik i forskjellige sammenhenger i programvaren. 

I tillegg til fordelen ved at avvikshåndtering ligger i samme system der man har mål, strategier, andre prosjekter og KPI-er, er en fordel i vår programvare at det er mulig å se på årsakssammenhenger. 

Å forstå årsakssammenhenger er vesentlig for å kunne definere riktige tiltak og unngå avvik.

Det er også verdifullt å se avvik og spesielt tiltak for å redusere avvik i sammenheng med risiko. Vår løsning inkluderer god funksjonalitet for risiko, inklusive modeller for enkel og kompleks risikoanalyse.

Ta kontakt, så viser vi deg hvordan løsningen fungerer

Forfatter

John Sviland

Del på sosiale medier