Risikoanalyse og -styring – mer aktuelt enn noensinne

I et forretningsklima der endring er konstant og konkurransen er tøffere enn noensinne, har risikovurdering, -analyse og -styring blitt mer og mer nødvendig for mange bedrifter.


I vår programvare har vi derfor bygget inn to risikomodeller som brukes aktivt for tiltak og aktiviteter.


Risikoanalyse brukes typisk for å avdekke risiko knyttet til en aktivitet, et system, et tiltak eller en situasjon. De aller fleste bruker analysen for å få et beslutningsunderlag. Med et slikt underlag kan selskapet potensielt velge å ikke gjennomføre aktiviteten. Eventuelt kan de sette i gang risiko-reduserende tiltak for å gjennomføre aktiviteten med større sannsynlighet for suksess.

Risikoanalyse dreier seg hovedsakelig om å forstå hva som kan gå galt, sannsynligheten for at det går galt og hvilke konsekvenser det har. Det betyr at risiko er en kombinasjon av sannsynligheten for; og konsekvensen av en uønsket hendelse.


Risikoanalyse brukes innen mange områder, f.eks. i prosjektstyring, logistikk, teknologi, og finans.
Noen bedrifter implementerer egne risikoanalyser, og det finnes også flere frittstående analyseprogrammer.
I vår programvare Strategy Orchestrator, der alle mål, strategier, tiltak og aktiviteter allerede ligger inne, er det meget effektivt å gjøre risikoanalyse for det man ønsker ved hjelp av integrert risikofunksjonalitet.


Vi har implementert både en enkel (Simple Risk) og en kompleks risikomodell (Complex Risk).
I den enkle modellen evalueres en risiko for sannsynlighet og konsekvens. I den komplekse modellen, som er en multimål-, multikriterie-modell vurderes flere risikoer opp mot hverandre. Modellen er utviklet blant annet i samarbeid med Professor Jan Emblemsvåg fra NTNU. Den er basert på såkalt AHP (Analytic Hierarchy Process) og gir en solid risikovurdering med blant annet deteksjon av inkonsistens og rangering etter konsekvens.

Ta kontakt, så hjelper våre konsulenter deg i gang

Del på sosiale medier