Involvering av ansatte i strategiprosessen er undervurdert

Gjennomføring av strategier er vanskelig og er faktisk den største utfordringen ledere verden over har, og risikoen for ikke få gjennomført strategier og nå målene bedriften har satt seg øker betraktelig om ikke mål og strategier er forstått. Det holder faktisk ikke å kommunisere strategiene, de må forstås og forankres. Det betyr at sentrale deler av organisasjonen må involveres i strategiarbeidet. Spesielt i implementeringen av strategiene.

Involvering for å lykkes med strategigjennomføring

Alle forstår og jobber direkte med bedriftens mål og strategier i et nystartet selskap. Men etterhvert som bedriften vokser blir typisk stadig større deler av organisasjonen mye mindre involvert i strategi-gjennomføringen, gjerne kun indirekte. Det er naturlig, men om man ikke er god til å forankre, kommunisere, involvere ansatte i – og sikre forståelse av strategiene i organisasjonen, blir dette et problem. Ifølge PwC, som har gjort en analyse på hvordan man lykkes med strategi-gjennomføring, så er selskaper med stor gjennomføringskraft bedre på å involvere organisasjonen i slike prosesser. 

Involvering i strategiprosesser betyr også mye for motivasjon og tilfredshet hos de ansatte. 

Strategier innebærer i prinsipppet endringer (en strategiprosess er en endringsprosess), og mange er av natur skeptiske til endringer som påvirker en selv. Denne skepsisen blir større for dem om de føler at endringen – strategiarbeidet – blir gjennomført “langt unna”.

En av de mest effektive måtene å håndtere denne friksjonen på er å gjøre de ansatte til en del av realiseringen av strategien. Med andre ord å gi eierskap gjennom innsikt og mulighet til påvirkning. Og slik lukker man også det kjente gapet mellom de som lager strategiene og de som utfører dem.

En løsning som kan involvere og informere

Strategy Orchestrator (SO) både involverer og informerer ansatte om mål, strategier, tiltak og resultater av disse. I SO er ansvar og oppfølging av strategier og tiltak enkelt og klart definert, – og automatisert. Status, progresjon og resultater er visualisert. Systemet måler oppnåelse og progresjon gjennom blant annet KPIer, som igjen brukes til læring for fremtidig forbedring og effektivisering av prosessene. Og læring fra prosessene er mye vanskeligere om man ikke bruker et programvareverktøy. 

Systemet er transparent og inspirerer alle ansatte til å være mer engasjerte i strategiprosesser ved bl.a. å oppfordre til kommentering. Dette hjelper på internkommunikasjon, følelse av tilhørighet og motivasjon ved at medarbeidere kan si sin mening.

Som igjen styrker gjennomføringsevnen.

Les mer om SO her

Del på sosiale medier