Synliggjør og kommuniser innovasjon

I store organisasjoner er det vanskelig å holde oversikt over hvor det innoveres. Hvilke avdelinger jobber med hvilke type innovasjon, og i hvilke faser er disse prosjektene kommet.

Løsningen Innovation Orchestrator gir full tilgang og enkel oversikt over dette.

Oversikt over innovasjoner på tvers av avdelinger

Innovation Orchestrator gir oversikt over hvor i virksomheten
det innoveres, i hvilke enheter og avdelinger. I tillegg viser løsningen i hvilke faser innovasjonsprosjektene er i.

Oversikt over innovasjoner på tvers av avdelinger i ulike faser

Oversikt over innovasjonsgraden

Å kunne ha oversikt over innovasjons-porteføljen og -graden er viktig for et selskap som satser på innovasjon. Å kunne enkelt ha tilgang til et dashbord som viser hvilke prosjekter som utvikles innenfor kjernevirksomheten og hvilke er disruptive eller i randsone, kan ledelsen diskutere tiltak om de mener det er tynt i enkelte satningsområder. Dette er også et godt kommunikasjonsverktøy som gjør det enkelt å kommunisere innovasjoner som skjer i selskapet, og vil skape høyere engasjement og motivere medarbeidere som blir sett og hørt i innovasjonsarbeidet. De vil få et større eierskap og følelse av stolthet i arbeidet sitt når de ser at organisasjonen følge med på sidelinjen.

Oversikt over innovasjonsgraden i selskapet

Vil du at vi skal vise deg løsningen? Book gjerne en tid med oss her.

Del på sosiale medier