Kvalifisering av innovasjonsinitiativer

I store selskaper kan prosessen fra idé til godkjenning for innovasjonsprosjekter være både kompleks og lang. Noen bedrifter opererer med et innovasjonsstyre som kvalifiserer ideene før de jobbes videre med. Ikke sjelden er det kun i gitte tidsrom at man kan få presentere ideen sin. Noen har ferdige maler, mens andre lager sine egne business caser, og det er sjelden gode rutiner eller standarder for hva en innovasjonssøknad skal inneholde. I mange selskaper mangler det totalt en kvalifiseringsprosess for innovasjonsideer.

Å digitalisere og standardisere slike prosesser sparer mye tid og ressurser internt. Innovation Orchestrator, InXight sin løsning for å kvalifisere, måle og styre innovasjonsinitiativer, tilrettelegger for et kvalifiseringsløp for nye innovasjonsideer, fra å identifisere hvilken type innovasjon ideen kan bli, til kostnad- og inntektsbildet av prosjekt.

I tillegg har Innovation Orchestrator et profesjonelt rammeverk for oppbygging av business case for å kunne gjøre vurderinger på hvilken nytteverdi innovasjonen har, innovasjonsgraden, sannsynligheten for å lykkes, hvordan ideen bidrar til bedriftens konkurransekraft og hvordan den dekker et behov i markedet.

Business model canvas – et av rammeverkene som kan brukes i innovasjonssøknaden

Alle ansatte kan legge inn ideer, og kan raskt få tilbakemelding om prosjektet kan gis støtte eller ikke. Kommentarer kan gis underveis om det kreves mer informasjon om ideen. Alt dette gjøres i Innovation Orchestrator, for å minimere uendelige epostutvekslinger og redusere møtetid.

Dette gjør at kvalifiseringsarbeidet for innovasjonsprosjektene blir mer effektivt og fleksibelt, at man reduserer tid og ressurser brukt på dårlige ideer, og at man kommer raskere i gang med gode prosjekter.

De gode ideene rundt i organisasjonen fanges lettere opp, og i større organisasjoner med internasjonal tilstedeværelse eller flere lokasjoner vil løsningen bidra til å minimere grenser og siloer når det gjelder innovasjonsarbeid.

Innovasjonsideer og forslag kan legges inn i idekassen, og fasene viser oversikt over hva som har kommet inn av ideer og hvilke prosjekter som ligger i de forskjellige fasene i innovasjonsprosessen.

Ønsker du å vite mer hvordan din bedrift kan jobbe med å fange opp ideene og kvalifisere de, ta gjerne kontakt for en 30-minutters gratis konsultasjon.

Del på sosiale medier