Ta innovasjonspulsen i selskapet

I større organisasjoner skjer Innovasjon overalt, og det er vanskelig å holde oversikt over hvor innovasjonene skjer. Det kan være inkrementelle innovasjonsprosjekter i HR, eller nye produktinnovasjoner i produkt- og markedsavdelingene. 

Vi vet at mange ansatte sitter med gode ideer. Men de vet ikke helt hvor eller hvordan de skal få disse løftet frem, vurdert og realisert. 

Det kommuniseres stadig at “vi satser på innovasjon”, men hvordan er egentlig innovasjonskulturen i selskapet?  Synes de ansatte, partnere og kunder at bedriften er innovativ? Hvordan ser innovasjonsporteføljen ut i dag, er den fremtidsrettet nok? 

Minst en gang i året er det viktig å ta pulsen på hvordan det står til med innovasjonsarbeidet i selskapet for å kunne se hvor forbedringene må gjøres. 

Innovasjonskvalitetsindeks


Innovasjonskvalitetsindeks er en måling,  som støtter ISO-standarden for Innovasjon 56002, og som måler viktige områder som er beskrevet under.

Innovasjonskvalitetsindeks – støtter ISO-standarden for Innovasjon 56002
 • Innovasjonskultur: 
  • Har ledelsen fokus på innovasjon
  • Tør virksomheten å feile, og er de gode på å lære av sine feil og erfaringer
  • Hvor involvert er medarbeiderne i innovasjonsprosessen
  • Er det enkelt for ansatte å komme med ideer og forslag
  • Hvordan er samarbeidet på tvers av organisasjonen i ulike avdelinger og team

Alt dette påvirker innovasjonskulturen og gir en pekepinn på om bedriften har en god innovasjonskultur med engasjerte medarbeidere som føler seg involverte og motiverte til å jobbe med innovasjon. Kanskje er viktigheten av innovasjonskultur noe som kun kommuniseres fra ledelsen, men som ikke speiles i kulturen generelt i organisasjonen. I tillegg sier Kvalitetindeksen noe om helt vesentlige områder innenfor Innovasjon:

 • Innovasjonsaktiviteter: 
  • Tar pulsen på hvordan virksomheten måler innovasjon (ofte måles den ikke)
  • Hvilke KPIer bruker organisasjonen 
  • Hvordan måles henholdsvis inkrementell, randsone- og disruptive innovasjoner
 • Innovasjonsporteføljen: 
  • Er porteføljen diversifisert i forhold til nye forretningsmodeller
  • Fremtidsbildet for porteføljen
  • Er det en sterk eller svak portefølje etc. 
 • Kundeperspektiv: 
  • I hvor stor grad er kunder involvert i innovasjonsprosjekter 
  • Hvordan ser kundesegmentene ut
  • I hvor stor grad er eksperimentering og testing en del av virksomhetens innovasjonsprosess
 • Innovasjonsøkosystemet: 
  • I hvor stor grad er innovasjonsprosessen basert på samarbeid med andre i deres økosystem (partnere og eksterne)
  • Investeringer i eksterne selskaper / prosjekter etc.
 • Innovasjonssynlighet: 
  • I hvilken grad er virksomheten synlig og innovativ i samfunnsbildet
  • Opplever ansatte at selskapet er innovativt
  • Er virksomheten attraktiv for nye talenter
 • Innovasjonsmodenhet: 
  • Hvordan ser strategien ut for å sikre konsepter og IPR
  • Forebyggende tiltak for å redusere risiko
  • Grad av implementasjon av disruptive innovasjoner
  • Forståelse av trender i markedet
  • Grad av forståelse og inkludering av FNs bærekraftsmål i virksomhetens strategi. 

Innovasjonskvalitetsindeksen kan måles i InXights løsning Innovation Orchestrator, en løsning for å kvalifisere, måle og styre innovasjons-initiativer i selskaper.

Ta gjerne kontakt for å måle innovasjonspulsen i selskapet ditt

Del på sosiale medier