Orbify.AI kjøper Manag-E Nordic

Orbify.AI gjennomfører nå sitt tredje oppkjøp på under ett år, og Manag-E Nordic AS blir en del av Orbify-gruppen. Selskapene har signert en bindende kjøpsavtale, som blir endelig sluttført litt senere i høst. Orbify.AI har tung erfaring med å skalere selskaper, og gjennom oppkjøpet vil Orbify.AI bistå Manag-E med videre vekst. – Dette oppkjøpet vil skape store synergier for InXight på kunde- og løsningssiden. Forteller daglig leder i InXight Axel Tenvik.

Til venstre: Axel Lileng Tenvik, Admm. dir. i Orbify.AI og Daglig leder i InXight og Rolf Frydenberg, Adm. dir. i Manag-E Nordic AS

Manag-E Nordic AS, basert i Asker, leverer og tilpasser digitaliserings-løsninger i form av SaaS-tjenester. Selskapet er veletablert, lønnsomt og har betydelige kunder innen både offentlig og privat sektor i Norge og Sverige, og en omsetning på mer enn 40 MNOK i 2021.

Rolf Frydenberg, adm.dir. i Manag-E er svært tilfreds med å bli en del av Orbify-gruppen.

Vi har diskutert ulike strategier for vekst en tid, og er overbevist om at vi best kan utvikle oss videre som en del av en større gruppe. Vi får tilgang til mer senior kapasitet innen salg og markedsføring, samt ekspertise innen strategi og internasjonalisering. Vi ser også store synergimuligheter både på kunde- og produktsiden. Når vi også vet at Orbify.ai jobber med flere andre spennende oppkjøp, er dette rett og slett en glimrende løsning for våre kunder, våre ansatte, våre leverandører og våre eiere. For å styrke tilbudet til kundene våre ytterligere, ansetter vi samtidig med oppkjøpet også flere kompetente medarbeidere, spesielt på drift, konsulent og kundeoppfølging.

Manag-E automatiserer viktige IT- og forretningsprosesser

Manag-E er en viktig digitaliseringspartner for sine kunder, og bidrar med å automatisere viktige IT- og forretningsprosesser. Selskapet er ledende innen fagfeltene IT Service Management og Enterprise Service Management i Norge og har ekspertkompetanse på programvare for IT-drift og support, automatisering, saksoppfølging, Facility Management, HR og administrasjon, tjenestekataloger m.m.

Manag-E er Micro Focus Platinum Partner for ITOM (IT Operations Management) og ADM (Application Deployment Management), og er Nordens største Micro Focus Software Services Integrator Partner.

Store synergier på løsning- og kundesiden for InXight

Axel Tenvik, adm.dir. i Orbify.AI, er meget fornøyd med avtaleinngåelsen.
Vi er virkelig imponert over kompetansen og kundene Manag-E besitter, og ønsker å bidra til å skalere veksten videre. Manag-E har også et heleid datterselskap i Sverige, og vi ser et stort vekstpotensial både i Norge og internasjonalt.  Manag-E vil fortsette driften som et selvstendig selskap og med samme ledelse, mens vi bistår strategisk og kommersielt på kunde- og produktsiden slik at Manag-E kan levere ytterligere verdi til sine kunder. Vi ser også betydelige synergier med løsningene som leveres av Manag-E og InXight.

Om Orbify.AI

Orbify.AI ble etablert i 2021, og er en utvikler og oppkjøper av programvareløsninger for arbeidsflyt for data- og aktiva-intensive bedriftskunder.

Orbify.AI bistår med profesjonalisering av salg og markedsføring til sine porteføljeselskaper, og har også en AI-teknologiplattform for å kunne levere ytterligere verdi til sluttkundene.

I 2021 kjøpte Orbify.AI selskapene Strategy Orchestrator AS og InXight AS, som nå er fusjonert til ett selskap; InXight AS. InXight leverer løsninger for gjennomføring av endrings- og strategiprosesser, i tillegg til en løsning for å kvalifisere, måle og styre innovasjon.

Kjøpsavtalen gjennomføres med en ikke offentliggjort kjøpspris, som en kombinasjon av et kontantoppgjør og oppgjør i Orbify.AI-aksjer.

For mer informasjon, kontakt:

Axel Lileng Tenvik, adm. dir. Orbify.ai AS  
axel@orbify.ai       
+47 922 08 020

Rolf Frydenberg, adm. dir. Manag-E Nordic AS     
rolf.frydenberg@managenordic.no  
+47 901 27 992

Del på sosiale medier