Hva er virksomhetsstyring?

Alle bedrifter gjør det, men de færreste er gode og effektive.

Mål, planlegging, gjennomføring

Virksomhetsstyring kan enkelt defineres som det å sette mål for bedriften, planlegging av hvordan målene skal oppnås, og gjennomføring og oppfølging av det som skal til. Budsjettering, rapportering og læring hører derfor også med. Dette er essensielt for stort sett enhver bedrift eller organisasjon.

Det er med andre ord prosesser med oppgaver som skal gjennomføres av flere ressurser i organisasjonen (og ofte med hjelp av eksterne ressurser i tillegg). Det finnes mange måter å gjøre dette på, og flere måter er definert som metoder, velprøvd og godt dokumentert. Mer om ulike metoder senere.

Utfordrende

Uansett om man bruker definerte metoder, må prosessene gjennomføres, hvilket vil si at det må planlegges, organiseres og gjennomføres (og egentlig også måles). Dette er ofte utfordrende, både fordi det typisk er en hel del mennesker som får oppgaver som skal gjøres og oppdateres, og fordi disse oppgavene ofte henger sammen eller er avhengige av hverandre. I tillegg er det gjerne mye som skal gjøres og i praksis alle ressursene involvert har også andre oppgaver i sine roller. Ofte er det også oppgaver som krever analyse, informasjon/data fra forskjellige systemer, ny/annen kompetanse, nytenking, omstilling, risikovurdering, og endring av rutiner samt investeringer. I offentlig virksomhet er det klare regler for hvordan virksomhetsstyring skal gjøres.

Vi vet at strategier, som er en viktig del av virksomhetsstyrings-prosessene, stort sett feiler (over 70% av dem feiler, har et velkjent, globalt konsulentselskap analysert seg frem til).

System for virksomhetsstyring?

Så et naturlig spørsmål er hvorfor ikke flere bruker et smart programvaresystem for sin virksomhetsstyring. Vi tror de aller færreste vil styre økonomien i et firma med over 15 ansatte uten et regnskapssystem. Tilsvarende bør gjelde for virksomhetsstyring.

Det er grunn til å hevde at virksomhetsstyring har utviklet seg fra økonomistyring, som har fokus på budsjett og finansiell informasjon. Men om man kun fokuserer på ren økonomistyring er det særdeles gode sjanser for at man mister andre viktige perspektiver av syne, f. eks. kunder, innovasjon, ansatte og kvalitet.

Risikoene ved å ikke sikre en effektiv og helhetlig virksomhetsstyring er flere; bllant annet stort avvik mellom mål og resultater; og at man ikke ser tidligere signaler om endringer i virksomheten, organisasjonen og næringen.

I motsetning til økonomistyring involverer virksomhetsstyring såvel ledere, mellomledere og alle øvrige medarbeidere. Som er en annen grunn til at det er viktig å sørge for transparens i prosessene. I tillegg er oppdatert status og informasjon, som er mye bredere enn rene økonomiske resultater tilgjengelig når som helst og ikke ved utsendelse etter endt kvartal.

At det ikke brukes dedikerte systemer for virksomhetsstyring er en hovedgrunn til at strategiske prosesser feiler. De aller fleste selskaper bruker i dag Excel og Powerpoint (eller tilsvarende verktøy) til virksomhetsstyring. Det sier seg kanskje selv at dette hverken er effektivt, hjelper på transparens eller er med på å strukturere prosessene. Mangel på struktur og transparens er to av de andre grunnene til at slike prosesser feiler.

Strategy Orchestrator er et system for å gjennomføre og effektivisere virksomhetsstyring, som hjelper til med strukturering og forenkling av prosessene, planlegging, automatisering av oppfølging, samling av nødvendig informasjon og ikke minst rapportering og transparens.

Hvis du vil lære mer om hvordan Strategy Orchestrator kan bidra til god effektiv virksomhetsstyring, ta kontakt så viser vi deg hvordan systemet fungerer.

Ta kontakt, så viser vi deg hvordan løsningen fungerer

Del på sosiale medier