Vellykkede digitaliseringsprosjekter

Noen bedrifter går i fallgruven av at de ser på et digitaliseringsprosjekt som et IT-prosjekt, de tar for lite ansvar for prosess -og organisasjonsendringene prosjektet medfører.

Dette fører til svakt eierskap fra forretningen, urealistiske forventninger og uklare målsetninger, som også er de vanligste årsakene til at digitaliseringsprosjekter mislykkes.

Hva kjennetegner så et vellykket digitaliseringsprosjekt?

– Engasjerte stakeholdere og kunder med klart eierskap
– God planlegging og tydelig målsettinger
– Kontinuerlig oppfølging av gevinstmål
– Smidig metodikk i utviklingsprosessen
– Hyppige leveranser
– Fleksibel endringshåndtering

Helt til slutt – at organisasjonen anerkjenner at risiko spiller en sentral rolle i digitaliseringsprosessen og håndter den. Det er viktig at risiko kobles opp mot mål, strategi og tiltakene som skjer i organisasjonen, og at prosjektene kontinuerlig følges opp, også etter at den er overlevert til linja.

Spar tid, og få helhetlig innblikk i hva som skjer i digitaliseringsprosjektene og hvilke fokus linja har, ved å ta i bruk Strategy Orchestrator – et løsning som hjelper deg til å styre digitaliseringsprosjekter enklere.

Del på sosiale medier